košík je prázdný
Hlavní strana >

Obchodní podmínky


Obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání novinek.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.
 5. Vámi vložená data jsou pouze pro naši vnitřní potřebu, dle zákona 101/2000Sb  6. Doprava zboží
  1. Zákazníkům je zboží dopraveno pomocí služeb České pošty.

    
   Česká pošta - doporučený balíček (50Kč)
   Slovenská pošta - doporučený balík (200Kč)
  2. Platba na dobírku - 50 Kč
   Platba na účet předem - 0 Kč

Při objednávce nad 3.000,- Kč POŠTOVNÉ doporučeným balíkem ZDARMA - neplatí pro objednávky při níchž je uplatněna služební, monžstevní sleva !!! Při zaslání jinou službou ČP, nebo na Slovensko bude odečteno z poštovného 100,-Kč

 

   

  Záruka, servis
  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky.
  Nové zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na použité zboží, které je v textu označeno jako "použité" Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně nebo telefonicky, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

  Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení

  Záruka se nevztahuje:

  1. Na mechanické poškození výrobku, či úmyslné, nebo neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby
  2. Běžné opotřebení výrobku
  3. Zboží, které bylo opravováno
  4. Používáním výrobku v podmínkách, na které není určeno
  5. Vady způsobené neodvratnou událostí

  Vážení zákazníci, prosíme, abyste si nepletli dva různé pojmy a to záruční doba a životnost výrobku.
  Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba.

  Reklamace

  Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o kvalitě. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte, prosím, podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a v nejkratší možné době vyřízena.

  Poškození vzniklé přepravou zásilky
  Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen do 24 hodin informovat prodejce na emailu robert@paintballbrezova.cz (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu. Po této lhůtě nelze poškození reklamovat.

  Reklamace v záruční době
  Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

  Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.

  Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30ti kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží.

  Postup při reklamaci
  Kupující osobně či přepravní službou dopraví na své vlastní náklady zboží spolu s kopií faktury či paragonu a záručního listu (pokud byl vystaven) na níže uvedenou adresu:
  Robert Polcar

  Okružní 208

  Březová

  35761

  Při zasílání poštou zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nepřebereme.
  K reklamovanému zboží nezapomeňte přiložit kopii faktury nebo paragonu a záruční list!
  O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován na emailové adrese uvedené při registraci.

  Při reklamaci Obuvi

  1. Je třeba předkládat (zaslat) obuv kompletní
  2. Suchou
  3. Řádně vyčištěnou a zbavenou všech nečistot
  4. Odstraněnou od všech hygienických závad

  Cenová past

  V cenové pasti naleznete krátkodobě zlevněné položky až s 50% slevou. Toto zlevnění je pouze velmi krátkodobé, tak využijte možnosti si zboží za tyto velmi výhodné ceny a urychleně si je objednejte.

  Upozornění: není možné ke zboží v cenové pasti přičítat další slevy (odběratelské, služební atd.) a na zboží v cenové pasti se nevztahuje zvýhodněné poštovné !!!! V případě nejasností budete prodejcem kontaktováni.

   

  Jméno:

  Heslo:


  Registrace

  Vyhledávač:


   

  English

  Paintball Březová
  Půjčovna raftů

  Logo Warrior

  CONDOR

  SPECOPS


  CamelBak

  KATADYN

  HELIKON Action Gear

  PRT Logar - ISAF

  MAGPUL Industries

  CAVALVY

  ALTA Tactical

  GI Jewelry

  Blackwater Gear

  ITW Nexus

  British Tactical

  BIANCHI International

  EAGLE Industries

  SPARTAN BLADES

  TACTICAL ASSAULT GEAR

  SIGHTMARK

  PLAT-A-TAC

  TACTICAL TAILOR
  BULLE UK
  MFH
  KARRIMOR SF

  © 2008 Robert Polcar - tactical gear - army shop  |  © Havai - tvorba www stránek

  vojenské zboží  |  taktická výstroj  |  taktické doplňky  |  airsoft  |  paintball  |  půjčovna raftů